Presaditev periferne krvi, enako učinkovita kot možgan

Ponedeljek, 28. julij 2014. - Presaditev hematopoetskih potomcev se je v zadnjih letih utrdila kot dobra alternativa tradicionalni presaditvi kostnega mozga. Ta metoda omogoča pridobivanje krvnih celic od združljivega darovalca, ki je sposoben repopulacije kostnega mozga bolnika z levkemijo, na enostavnejši način in brez potrebe po anesteziji. Študija, objavljena v reviji 'The Lancet', je po desetih letih spremljanja razjasnila nekatere dvome, ki bi še lahko ostali glede njene uporabe.
Za pridobitev hematopoetskih potomcev (krvnih matičnih celic, ki so sposobne repopulacije možganov) 'je dovolj', da darovalca predložijo na predhodno zdravljenje, da pomnožijo prisotnost teh enot v njihovi krvi in ​​jih nato izločijo in vsadijo pri bolniku z levkemijo oz. druge vrste hematoloških tumorjev.
Kot pojasnjuje doktor Javier López, hematolog v bolnišnici Ramón y Cajal v Madridu, ima ta periferna kri prednost pred kostnim mozgom in "nudi hitrejše okrevanje", ker potrebuje manj časa, da se "zgrabi". Zato se trenutno ta tehnika običajno izbere za zdravljenje bolnikov z napredno levkemijo, da se zagotovi čimprejšnje okrevanje kostnega mozga. Medtem ko je pri bolnikih z manj napredovalo boleznijo, je izbran kostni mozeg, kar potrebuje še nekaj dni dela v zameno za boljši varnostni profil.
Da bi razjasnili, kakšne razlike obstajajo med eno in drugo dolgoročno metodo, je Evropska skupina za presaditev krvi in ​​mozga (ki jo je iz Nemčije vodila dr. Birte Freidrichs) primerjala evolucijo 329 bolnikov z različnimi vrstami levkemije, ki se zdravijo z obe presaditvi po Evropi med letoma 1995 in 1999.
Po povprečno 10 letih spremljanja (najobsežnejše doslej) so raziskovalci opazili, da ni bilo razlik v napovedi preživetja s kostnim mozgom ali periferno krvjo (v obeh primerih so jih darovali združljivi bratje in sestre). Dejansko dodajajo, da kljub temu, da so bolniki, zdravljeni s slednjo tehniko, imeli več zavračilnih zapletov (tako imenovana bolezen cepiva proti gostitelju), pa ta težava ni prerasla v večje število smrti.
Pri bolnikih z akutno levkemijo so pri presaditvi kostnega mozga opazili nekoliko boljši trend preživetja (čeprav ni statistično pomemben) kot pri periferni krvi. Le pri kronični mieloidni levkemiji so bili rezultati bolj pozitivni pri periferni krvi. "Ti sklepi kažejo, da obstaja skupina bolnikov, ki jim še vedno koristi transplantacija kostnega mozga."
"Po desetletju spremljanja večja pojavnost bolezni presadkov v primerjavi z gostiteljem ni povzročila večjega števila smrti, niti ni vplivala na splošno zdravstveno stanje pacientov niti na njihovo socialno vključenost, " sklenejo ti evropski hematologi. . Po njegovem mnenju njegovi rezultati ne omogočajo lastnega sklepanja, da je čas, da se za določene indikacije vrnemo na presaditve kostnega mozga, vendar te tehnike trenutno ni mogoče popolnoma parkirati.
Vir: www.DiarioSalud.net Oznake:  Zdravje Spolnost Wellness 

Zanimivi Članki

add